Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της ατομικής επιχείρησης ΓΑΣΠΑΡΗ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΑ – DEVICE στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα deviceshop.gr με τον νόμο 2472/1997 της Ελλάδας, καθώς επίσης και με τον νόμο GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης

To deviceshop.gr, έχοντας ως στόχο να προστατεύσει και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των πελατών και επισκεπτών του, έχει θέσει μέχρι σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, που σχεδιάσθηκαν ώστε να εξασφαλίσουν πλήρη συμμόρφωση με τον νόμο 2472/1997 της Ελλάδας, καθώς επίσης και με τον νόμο GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επιμέρους δράσεις του deviceshop.gr, ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ» και του νόμου 2472/1997), αποτελούν μία εξέλιξη των δράσεων, που ήδη λάμβαναν χώρα έως σήμερα, δεδομένου ότι η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας αποτελεί διαχρονικά πρωταρχική μας προτεραιότητα. Η ιστοσελίδα μας, διαθέτει πρωτόκολλα ασφαλείας πλήρη συμμορφωμένα με τον νόμο 2472/1997 της Ελλάδας, καθώς επίσης και με τον νόμο GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΟ DEVICE έχει προχωρήσει σε επανεκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού σε θέματα ιδιωτικότητας ώστε να διασφαλιστεί ότι τόσο οι υπάλληλοι του DEVICE όσο και οι άμεσοι συνεργάτες της γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ενδεικτικές δράσεις της ατομικής επιχείρησης ΓΑΣΠΑΡΗ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΑ – DEVICE ως προς την συμμόρφωση με τον νόμο 2472/1997 της Ελλάδας, καθώς επίσης και με τον νόμο GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

  • Ενέργειες με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση όλων των αιτημάτων των πελατών, τα οποία σχετίζονται με τα δικαιώματά τους όπως αυτά προκύπτουν από τον Κανονισμό.
  • Πρωτοβουλίες σχετικά με τη διαφανή ενημέρωση των πελατών της DEVICE αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για την εκτέλεση των παραγγελιών.
  • Έλεγχο και αναβάθμιση των διαδικασιών προστασίας της Ιδιωτικότητας και της Ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και τον συστημάτων αποθήκευσης αυτών.
  • Ευαισθητοποίηση του προσωπικού της επιχείρησης αλλά και των συνεργατών του, με σκοπό να κατανοήσουν τον αντίκτυπο του ΓΚΠΔ στα καθημερινά τους καθήκοντα.

 

Επικαιροποίηση των πολιτικών, στις περιπτώσεις που αυτό κρίθηκε απαραίτητο, όπως επί παραδείγματι στα κάτωθι:

  • Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της ατομικής επιχείρησης ΓΑΣΠΑΡΗ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΑ – DEVICE με τον νόμο 2472/1997 της Ελλάδας, καθώς επίσης και με τον νόμο GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Πρότυπα και διαδικασίες σχετικές με την Πολιτική Διαχείρισης Ιδιωτικότητας του DEVICE
  • Πρότυπα και διαδικασίες σχετικές με το Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών του DEVICE
  • Διαδικασία Διαχείρισης και Γνωστοποίησης Συμβάντων Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου

Η ατομική επιχείρηση ΓΑΣΠΑΡΗ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΑ – DEVICE στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα deviceshop.gr είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον νόμο 2472/1997 της Ελλάδας, καθώς επίσης και με τον νόμο GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή όλα τα απαραίτητα εργαλεία και τις διαδικασίες που όχι μόνο θα διασφαλίζουν αλλά επίσης θα αποδεικνύουν και την πλήρη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού.

Υπεύθυνος για την Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας deviceshop.gr:

Γασπαρη Μαρία

Δυνατότητα άμεσης διαγραφής του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων:

Εάν είστε πελάτης του deviceshop.gr και επιθυμείτε την διαγραφή του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων από τις βάσεις μας όπως Αρχεία Παραγγελιών, Λογαριασμός Χρήστη ή Εγγραφή στο Newsletter παρακαλούμε στείλτε μας το αίτημα σας με email στο:

info@deviceshop.gr